Nasze cele:

  • - Działanie na rzecz interesów, praw i statusu zawodowego środowiska audytorów wewnętrznych w szkołach wyższych,

  • - Reprezentowanie interesów audytorów wewnętrznych szkół wyższych wobec organów państwowych, organizacji i środowisk gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz władz uczelnianych,

  • - Prezentowanie dążeń i osiągnięć środowiska audytorów wewnętrznych szkół wyższych, wyrażanie opinii i wspieranie ich działalności,

  • - Wypracowanie wzorców i wdrażanie standardów audytu wewnętrznego w szkołach wyższych,

  • - Omawianie i dyskutowanie obszarów ryzyka w uczelniach,

  • - Propagowanie zasad etyki zawodowej w środowisku audytorów wewnętrznych szkół wyższych.

    List Content goes here