Materiały szkoleniowe

W zakładce Materiały szkoleniowe planujemy zamieszczać informacje niezbędne i pomocne w pracy audytora w szkole wyższej. Na początek zamieszczamy rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz obszary audytu w uczelni publicznej wskazane przez Komitet Audytu przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczymy na to, że przy aktywnym współdziałaniu członków SAWS ta część strony będzie stanowiła bazę wiedzy pomocnej w pracy audytora wewnętrznego szkoły wyższej.