Walne zebranie Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych ustaliło wysokość składki rocznej na kwotę 100 złotych.