Walne zebranie członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych ustaliło wysokość składki rocznej na kwotę 60 złotych.