Zarząd Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych

Grzegorz Palus

Przewodniczący zarządu

Audytor wewnętrzny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

saws@wp.pl paluss@o2.pl

tel. +48 888 765 937

Agnieszka Wilczyńska

Członek zarządu

Audytor wewnętrzny Politechniki Wrocławskiej

agnieszka.wilczynska@pwr.edu.pl

Dorota Grzesło

Członek zarządu

Audytor wewnętrzny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

dorota.grzeslo@wp.pl

Katarzyna Sojka

Członek zarządu

Audytor wewnętrzny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

katiassojka@gmail.com