Zarząd Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych

Grzegorz Palus

Przewodniczący zarządu

Audytor wewnętrzny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

saws@wp.pl paluss@o2.pl

tel. +48 888 765 937

Barbara Szeląg

Członek zarządu

Audytor wewnętrzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

barbara.szelag@amu.edu.pl

Monika Dziechciarz-Wnuk

Członek zarządu

Audytor wewnętrzny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

audytor@ue.katowice.pl

Katarzyna Sojka

Członek zarządu

Audytor wewnętrzny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

katiassojka@gmail.com