Kim są Członkowie Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych?

            Członkowie Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych to Audytorki i Audytorzy pracujący w polskich uczelniach, zatrudnieni na stanowisku audytora wewnętrznego. Swoją pracę wykonują na podstawie kwalifikacji audytora wewnętrznego, zdobytej poprzez zdany egzamin (organizowany przez Ministerstwo Finansów) lub posiadania jednego z certyfikatów wymienionych w ustawie
o finansach publicznych, które to uprawniają do objęcia stanowiska audytora wewnętrznego.

           SAWS zrzesza Członków reprezentujących różne szkoły wyższe, w tym uczelnie o profilu ogólnoakademickim, techniczne, medyczne, zawodowe i inne. Znaczna część osób jest zawodowo związana z audytem od początku jego uruchomienia w polskich uczelniach.
W Stowarzyszeniu jest kilku członków honorowych.